Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
Reacties
« 5 september verder! | Main | Kennis en kunde »
Thursday
Aug172006

Met Fototool online foto's bewerken

Picture 1

Fototool.nl is het nieuwste online gereedschap van Zygomatic, het bedrijf van Bram Schoonhoven. Zygomatic timmert aan de weg met community sites. Een van zijn grootste successen is Jijbent.nl, een community voor klassieke bordspel-spelers. Niet voor geavanceerde computer-gamers, maar simpelweg (en met groot succes) voor dammers, schakers en spelers van backgammon.

Met Fototool presenteert Schoonhoven een mooie online service om foto's te bewerken en delen. Een eerste snelle indruk is goed. Het bewerken van foto's werkt goed en intuïtief. Maar toen ik Fototool aan een collega liet zien zei hij: "Maar waarom zou ik dat willen? Dat kan toch ook gewoon op mijn computer?"

Ik legde twee vragen aan Bram Schoonhoven voor.

- Op wie richt je je met Fototool?
"Mensen die online foto's willen plaatsen op weblog's, forums etcetera maar waarvoor Paint te weinig functionaliteit biedt
en photoshop te lastig is. Dus meer bedoeld voor fotobewerking en minder voor tekenen.
- Waarom zou ik Fototool gaan gebruiken als op elke computer fotobewerkings software zit?
"Op je PC zit standaard Paint, dit kan net een flinke stap meer, denk aan levels voor foto's en verscherpen, filters, kleurbalans etc.
Verder werkt ook verkleinen met Paint echt niet altijd goed.
Paint is vooral een tekenprogramma, terwijl dit ook foto bewerkingen kent.
Probeer verder in Paint maar eens 2 foto's te openen, dat gaat lastig, bij de Fototool, kun je meerdere tabs open hebben.
Probeer ook in Paint maar eens een foto waarvan de horizon niet recht staat 1% te roteren :) "

Probeer Fototool eens uit!

References (3)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (3)

Tja, op de PC natuurlijk geen Graphic Converter.

August 18, 2006 | Unregistered Commenterhenk

Thanks for sharing! In case you are willing to bore holes in a wide variety of materials, often you cannot do so by hand as creating these holes manually can definitely lead to a lot of mistakes. In this article, you can check out the best drill press review for 4 products in 2017. Thetoolsmaster's best drill press

Great blog. Ideally conducted. I look forward to further articles and invite you to yourself.
wirless controller

November 3, 2017 | Unregistered Commentersmith

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>