Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
« Van YouTube in een handomdraai naar je iPod | Main | Rechten-rechten-rechten »
Monday
Aug072006

Crowd goes wild - Jobs take the stage

firefoxscreensnapz001.jpg

Wie geen Apple adept is, snapt er doorgaans weinig van. De Mac-gemeenschap leeft twee keer per jaar gespannen toe naar het moment waarop Apple guru Steve Jobs het podium beklimt om zijn volgelingen toe te spreken. Al dagen van tevoren gonst het van de geruchten die meestal niet uitkomen. Maar dat is onderdeel van de lol. Vandaag was het weer zover. Jobs zou ons weer toe gaan spreken. Dit keer geen live video verbinding maar wel rechtstreeks verslag in tekst via de belangrijke geruchtensites. Lees in het plaatje eens hoe een uur van tevoren de spanning al wordt opgevoerd en hoe het publiek als ware het een popconcert reageert. Volstrekt uniek en onbegrijpelijk voor de niet Apple-aanhangers.

Maar werd er nu ook nog wat bijzonders gepresenteerd wil je weten? Wat nieuwe computers, och ..., een nieuwe versie van systeem Mac OsX (mooi, maar komt pas volgend jaar uit) en dat was het eigenlijk. Geen mooie nieuwe video iPod, geen mediacenter van Apple, al die dingen houden tegoed voor een nieuwe ronde!

References (5)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>