Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
Reacties
« Hier heb ik geld voor over ... | Main | Welk mobiel abonnement moet ik nemen? Ervaringsdeskundigen gevraagd! »
Tuesday
Jan082008

Techniek is onbelangrijk

Ik ben dol op techniek en verzot op nieuwe software, maar uiteindelijk zijn dat slechts hulpmiddelen om doelen te bereiken. Ik kom van een klassiek mooi bedrijf vandaan, ik spreek veel met mensen die bij ondernemingen werken met een pracht product en een waardevolle geschiedenis. Met wat ze op traditionele manier doen is weinig mis en is nog altijd van grote waarde. Maar vaak wordt het moeilijk als nieuwe media belangrijk worden in zo'n onderneming. En dat is nu eenmaal bij vrijwel alle bedrijven aan de gang.

Waarom het dan mis gaat? Omdat nieuwe media niet simpelweg meer van hetzelfde zijn, maar fundamenteel andere karakteristieken hebben dan de oude media. Oude media (maar het gaat evengoed op voor de manier waarop overheden of ondernemingen met hun publiek omgaan) en oude manieren van informatie overdracht zijn doorgaans eenrichtingsverkeer. Communicatie en co-creatie zijn belangrijke kenmerken van nieuwe media. Zenden moet daar overgaan in een gesprek, publicatie moet richting conversatie. En tweerichtingsverkeer vraagt om een andere opstelling, een andere instelling. Tweerichtingsverkeer vraagt om de wil om te luisteren en de wil om te willen leren van de ander. Tweerichtingsverkeer vraagt om kwetsbaar durven opstellen, niet de pretentie de waarheid in pacht te hebben.

En dat is lastig, want dat zijn de meesten van ons niet gewend. Open stellen, open staan en open communicatie zijn cruciaal om de kracht van nieuwe media echt succesvol toe te passen. Als dat besef geen tweede natuur van een organisatie wordt, helpt geen techniek en software om successen te realiseren.

P.S. Maar wees desondanks blij met kleine stappen, want een tanker kan uiteindelijk wel degelijk de hoek omkomen ;-)

Reader Comments (11)

Ik denk dan ook dat de nieuwe media niet voor iedereen kan werken.
Openheid, je kwetsbaar opstellen, confrontaties en discussies aangaan vergt namelijk ook een dosis lef en dat heeft nu eenmaal niet iedereen.

January 8, 2008 | Unregistered CommenterPetra

Ha Erwin,

heb je nog een appeltje te schillen met wat systeembeheerders? ;)

Techniek is wel belangrijk! Als er geen techniek was, was het tweerichtingsverkeer niet eens mogelijk. Ik ben het met je eens dat je voordat je nieuwe technieken in zet, er wel open voor moet staan wat voor gevolgen dit kan hebben voor je communicatievorm met je publiek, je klant, je relaties.

Leve de techniek!

January 8, 2008 | Unregistered Commenterroelandp

[...] Checklist » Archive » Techniek is onbelangrijk via kwout [...]

January 8, 2008 | Unregistered Commenterfackeldeyfinds. » Erwin

Hoi Erwin,

Wat dacht je van vertrouwen? De techniek maakt zoveel mogelijk en alles lijkt door systeembeheerders dichtgetimmert te moeten worden. Je sluit een mooi, maar vooral goed contract met SLA af met een leverancier, vervolgens timmer je je netwerk zo dicht dat hij/zij niets kan zonder vooraf zich te melden en allerlei draken van beveiligingen in te bouwen. De nieuwe techniek vraagt daarmee naar mijn idee ook een flinke stap in het vertrouwen tussen klant en leverancier. En bij schending van het vertrouwen?...juist...andere leverancier toch?
Of het het 'wantrouwen' van de systeembeheerders rechtvaardig?
De nieuwste technieken vragen er alleen maar om, om nog meer service te verlenen en minder in opleveren van producten te denken.

En ook ik vind: Leve de techiek!

gr. Ronald

January 8, 2008 | Unregistered CommenterRonald

@roelandp Als je bij me thuis komt kijken, dan weet je beter ;-) Natuurlijk is techniek belangrijk, zegt de man die de bijnaam gadgetfreak en beta burner heeft ;-) , maar uiteindelijk is techniek niet het grootste obstakel bij het succesvol maken van projecten, is mijn stelling, maar zijn dat houding en instelling. Ik heb overigens nog een mooi t-shirt liggen: F*ck De Techniek ..... Maar Koester Je Techneuten.

January 8, 2008 | Unregistered CommenterErwin Blom

@roland Uit mijn blog blijkt denk ik wel dat techniek, maar nog preciezer: waardevolle toepassingen van techniek mijn passie zijn. De kop is om te prikkelen. Huize Blom barst uit zijn voegen van de techniek ;) !

January 8, 2008 | Unregistered CommenterErwin Blom

Ha erwin nog ff snel:

Ik ben niet bij je thuis geweest, maar kan natuurlijk niet anders dat je fervent technofan bent als iphone hacker. en idd. alleen al gezien de header van dit blog ...Mijn eerdere reaktie was/is gebaseerd op de titel van het artikel. Om terug te thumb-uppen (van dale, leest u mee?) voor de techneuten.. (waaronder @roland?)

Je gaat in je verhaal voornamelijk in op bedrijfs/organisatievormen (die (grote) logge silos van bijv een bank of belastingdienst) waarin er al technische kennis in voldoende mate aanwezig is (evenals bijvoorbeeld marketing, finance e.d.) gebaseerd op jarenlange ervaring van de betreffende organisatie. Ben het met je eens dat dan het belangrijke aandachtspunt is de veranderingen van processen als gevolg van de verandering in omgang. Het tweerichtingsverkeer en open communicatie.

Daar tegenover staat dat bij een beginnende onderneming (bijv. een internet startup) dat elk onderdeel even belangrijk is. Waarbij een gedegen (veilige) technische basis onmisbaar is en wellicht (veelal) die open- en 2wegs communicatie al aanwezig is.

http://ofeedius.com - preregistration now open.

January 8, 2008 | Unregistered Commenterroelandp

Tip: lees "Simplexiteit" eens van Jeffrey Kluger. Hierin worden onder ander het wel en niet succesvol zijn van schijnbaar complexe apparaten zoals mobiele telefoons en de I-phone verklaard. Ook het gat tussen ontwikkelaars die de eindgebruiker overspoelen met functionaliteit wordt besproken, en de onmogelijkheid van het succesvol implementeren van Nieuwe Media in een organisatie, die in toepassing dan wel bediening veel complexer zijn dan nodig. "Change Management", roept mijn vriendje de IT- er al. Daarbij komt de wil of onwil om in tweerichtingsverkeer te denken vaak niet voort uit de techniek, maar uit de veroverde plek in een organisatie. Niemand wil graag kennis en kunde afstaan. Nieuwe Media kan de transparantie op veel gebieden vergroten, en daarmee de effectiviteit van produceren binnen organisaties, maar niet veel mensen zitten te wachten op zo'n 'fly on the wall'.

January 9, 2008 | Unregistered CommenterMiriam

Wil je niet gewoon zeggen techniek mag niet leidend zijn in de keuzes / plannen die je maakt?
Techniek moet zich ten dienste stellen van de behoefte in de organisatie. En systeembeheerders zijn nogal gefocust op het beveiligingsaspect en verliezen enigszins de behoefte uit het oog. Maar dat is beroepsdeformatie en daar heeft iedereen last van.
Daarbinnen heb je natuurlijk allerlij gradaties en dan valt me op dat het meestal niet de tecneuten zijn die niet open staan voor verandering maar de managers en bestuurders die nog leven in het oudemedia tijdperk.

January 11, 2008 | Unregistered Commentererik

Leuk geschreven stuk :-)

June 29, 2017 | Unregistered CommenterHenk

Bljf vooral doorgaan met het plaatsen van deze berichten :-)

October 26, 2017 | Unregistered CommenterRobert

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>