Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
Reacties
« Lessen van Amazon | Main | Alles open en bloot bij het ZXZW festival »
Sunday
Feb152009

Het gaat niet om Twitter, het gaat om het 'Real-Time Web'

Mooi hoor, dat journalistiek Nederland zich op (het door mij zo geliefde) Twitter lijkt te storten. Maar Twitter is uiteindelijk niet belangrijk. Tuurlijk, ze hebben net weer een investering van 35 miljoen dollar opgehaald en blijven dus voorlopig onder ons, maar neem nou eens afstand. Twitter is een representant van het 'Real-Time Web' zoals ze dat in Amerika noemen.

Twitter is maar één van de vele voorbeelden die laten zien dat we nu 'always connected' zijn. Dat we in tekst, beeld en geluid dankzij mobiel internet en eenvoudige communicatiemiddelen altijd in rechtstreeks contact kunnen staan met vrienden, evenementen, gebeurtenissen en informatie. Dat communicatie en informatie altijd en overal zijn. Kijk op Flickr of Mobypicture en zie hoe een oneindige stroom foto's binnenkomt. Ga naar Ustream en merk dat mensen feesten en partijen, sportwedstrijden en concerten rechtstreekse de wereld insturen. Zie hoe Hyves de stap naar de mobiel maakt zodat ook daar je vriendenkring altijd binnen handbereik is. Dat is wat er op mediagebied aan de hand is. Nieuws en verhalen verspreiden zich instant. Lopende vuurtjes zijn het, op internet. Dus ....

VERHALEN
Volg via het ' Real-Time Web' rechtstreeks hoe verhalen zich ontwikkelen. Van zowel oogetuigen als journalisten als betrokkenen; over Mumbay, Wilders, het vliegtuig op de Hudson River, maar natuurlijk ook (of juist) persoonlijke belevenissen in vriendenkring of familie.

INFORMATIE
Krijg toegang tot informatie die tijdsafhankelijk is (files, regen, koersen), maar geniet ook van permanente kennisdeling met de mensen met wie je in contact staat (waar is ..., hoe moet ... etcetera).

LOKATIE
Overal en altijd connectie en plaatsbepaling dankzij GPS zorgt voor relevante informatie op basis van plek en tijd (Goed restaurant in de buurt? Beste concert in de omgeving dat nog moet beginnen? Wat is de dichtstbijzijnde kroeg die nog open is waar vrienden rondhangen?)

CONTACT
Hou direct contact en leef mee met vrienden, kennissen, dierbaren. Wat is er NU aan de hand? Waar maken ze zich NU boos om, waar worden ze NU blij van. En reageer, blijf in gesprek, etcetera.

Over het laatste schreef Google treffend:

What makes two friends feel "close" to one another? I'd argue that a big part of it is the small details that you know about each other. The funny comment your friend made about a billboard they saw while driving down the road, what they had for dinner, a person they ran into on the street, their comments about the movie they saw two nights before. Closeness often comes from knowing the small things, not just the big things. Distance makes knowing those small things harder.

En microblogs zoals Twitter kunnen de door Google gesignaleerde afstand overbruggen. Dat gebeurt in het 'Real-Time Web' waar iedereen zijn eigenlijk clubje van 'trusted parties' heeft. Net als je op een feestje na een half uur praten de een serieuzer neemt dan de ander doe je dat op internet ook. Je verzamelt je eigen groep mensen van wie je wil horen, met wie je wil delen, etcetera. En ieders groep is weer anders. Dat is interessant, dat is boeiend.

Informatieverspreiding verandert dankzij het 'Real-Time Web'. Daar zouden de verhalen in de media over moeten gaan. En dan mag Twitter best als goed goed voorbeeld naar voren gehaald worden ....

Reader Comments (8)

Eensch ! De digitale vinger aan de pulse

February 15, 2009 | Unregistered Commenterrotnaam

Met dat verschil dat ik op een feestje na een half uur vaak juist bij de mensen ga staan die ik minder serieus neem:-)
Maar voor de rest mooie woorden Erwin! Raak neergezet!
Eigenlijk is het triest als je leest dat de hele redactie van een blad aan het twitteren moet. Die hebben het dus net niet helemaal begrepen...
En vergeet in je rijtje met mogelijkheden vooral twitpic niet, bijvoorbeeld met deze foto:
http://twitpic.com/1cpxn

February 15, 2009 | Unregistered CommenterWillem

@willem. Daar heb je helemaal gelijk in, qua feestje ;-)

February 15, 2009 | Unregistered CommenterErwin Blom

Wat ik altijd zo interessant vindt bij deze beschouwingen (want ze zijn elders natuurlijk ook te lezen) is dat je achteraf dit soort ontwikkelingen zo prachtig in een term kunt stoppen. Nu ook weer: The Realtime Web. Ev en Biz zullen in 2006 nooit hebben gedacht "kom, laten we eens wat gaan doen met dat up-and-cumming Realtime Web!" maar ze zijn, net als de Flickr en UStream founders, gewoon begonnen met iets te maken wat ze zelf vooral handig en leuk vonden. Je kunt je dan ook afvragen of dit Real Time Web er ook zou zijn geweest als er geen Twitter was en opvolgers Jaiku, Babl etc was. Filosofische vragen, ik weet het. Ik ben in elk geval blij met de huidige ontwikkelingen!

February 15, 2009 | Unregistered CommenterFrank Meeuwsen

@frank Eens, ik raad je dan ook heel erg aan om na 1 april maar wat te gaan doen ;-) !

Het aardige van benamingen is dat het helpt elkaar te begrijpen. Veel mensen vonden Web 2.0 een stom begrip, ik niet. Het helpt je praten over een ontwikkeling die aan de gang is.

February 15, 2009 | Unregistered CommenterErwin Blom

Communicatie wordt makkelijker en makkelijker en heel eenvoudig grens overschrijdend. Aan Twestival deden 185+ steden mee. Van Libanon, tot Texas, van Christchurch, New Zealand, tot Amman. Een mondiale versie van onze OLPC actie van meer dan een jaar geleden (http://www.bright.nl/twitter-kerstactie-geeft-schoolklas-laptops). Die labeling hou ik niet zo van, want verzorgd eigenlijk alleen maar ruis en levert uitspraken op als: "jullie moeten als bedrijf iets met web 2.0!" van stoffige consultants.

Het draait in mijn visie om sociale context. Bij alle contacten tussen mensen draait het om een aantal basis elementen. Deze elementen bepalen of iemand interessant voor je is (zakelijk/privé, overigen ook labeling overigens die eigenlijk maar slecht werkt); tijd en plaats zijn de eenvoudigste elementen. Het is handig als iemand op hetzelfde tijdstip in dezelfde kroeg staat als je iemand wilt ontmoeten.

Daarnaast zijn er een heleboel minder eenvoudige elementen: omgevingsfactoren, culturele achtergrond, nationaliteit, geaardheid, liquiditeit, intelligentie, intellectuele bagage, netwerk, toegang tot informatie, levenservaring, sociale vaardigheden, ambities, etc. etc.

Zoals Erwin's blogpost goed illustreert brengt Twitter al een groot deel van deze elementen samen. Twitter lost tijd en plaats moeilijkheden op. (het maakt niet uit waar je bent, en je kan het ook later teruglezen want Twitter bewaart alles!), maar ook kan je gemakkelijk inzicht krijgen in wat iemand interessant vind of waar iemand iets van af weet. Daarnaast is de technologisch open structuur van Twitter bijzonder omdat deze het mogelijk maakt externe diensten gebruik te laten maken van vrijwel alle hierboven opgesomde contextuele elementen.

“Thousands of candles can be lit from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.”
Hindu Prince Gautama Siddharta, the founder of Buddhism, 563-483 B.C.

February 15, 2009 | Unregistered CommenterMathys

Erwin, pas een paar dagen actief op twitter, kan ik wat je beschrijft goed herkennen. "I’d argue that a big part of it is the small details that you know about each other." Opvallend dat je uit het volgen van blogs inderdaad zo veel persoonlijks van de ander oppikt. Wat mij nog steeds verbaasd is dat waar mensen in de lift naar de grond kijken, het via the web veel makkelijker is als vreemden de stap te nemen contact te leggen. Als nieuwkomer voelde ik me welkom en geaccepteerd. Iets wat je toch niet op elk feestje ervaart. Een welkome positieve bijdrage aan de samenleving die er in algemene zin niet socialer op wordt.

February 17, 2009 | Unregistered CommenterJohannes

@johannes Mooi gezegd!

February 18, 2009 | Unregistered CommenterErwin Blom

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>