Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
Reacties
« 365 / 365 (Dagelijks) bloggen, waarom zou je? | Main | Eén Twitterrichtlijn volstaat! »
Thursday
Dec302010

Internet in 6 trefwoorden

Bij het verschijnen van het 100e nummer van Emerce zette ik het afgelopen decennium op rij. Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen en welke publicaties hoorden daar bij?

SEARCH
Als er één bedrijf is dat de afgelopen 100 nummers van Emerce  heeft bepaald, is het natuurlijk Google. Het bedrijf dat van niets marktleider in zoeken en veel meer werd. Google is een internet succes zoals geen ander. Maar is Google over 100 nummers nog zo’n machtige speler? Zal het bedrijf dat zo goed is in zoeken er dan wel in zijn geslaag om ‘social’ te omarmen? We zien nu Facebook al aan de hegemonie van het bedrijf knagen. Benieuwd dus!
Jeff Jarvis analyseerde in zijn book ‘What Would Google Do’ de kracht van de onderneming en ondernam de gedachtenoefening hoe Google in andere markten en industrieen zou hebben geopereerd. Wat kunnen we van Google leren? Bijvoorbeeld: geef de controle aan de klant, wees open, faciliteer conversatie, wordt een platform. Laat anderen voortborduren en voortbouwen op de basis die je zelf legt. Velen hebben het boek gelezen, weinigen kunnen het succes van Google natuurlijk evenaren, maar inspirerend is het succesverhaal op zijn minst.

Jeff Jarvis - What Would Google Do? (boek)

SOCIAL
Wie nu een website begint, laat het wel uit zijn hoofd om geen sociale componenten te integreren. Een site die niet makkelijk gedeeld en verspreid kan worden, is geen site van deze tijd. Een site die zijn bezoekers geen stem geeft, heeft de belangrijkste ontwikkeling van de afgelopen 100 nummers niet begrepen. Internet heeft zich van informatiekanaal tot communicatiemedium omgevormd. Natuurlijk, informatie speelt nog een belangrijke rol, maar als onderwerp van het gesprek.
Het lijkt of de social media er altijd al zijn geweest. Maar Facebook en YouTube en Hyves zijn allemaal een jaar of zes. De dimensie van delen en dialoog is pas recent breed aan internet toegevoegd. En dat we met zijn allen kunnen kletsen is één waardevol ding, maar nog belangrijker vind ik het dat samenwerken en kennisdelen mogelijk is geworden. En dat dat  van waarde voor ieder bedrijf en organisatie kan zijn.
Clue Train Manifesto en Wikinomics waren twee van de boeken die de veranderende wereld van online communicatie mooi beschreven.

Levine, Locke, Searls & Weinberger - Clue Train Manifesto (boek)
Wikinomics (boek)

NICHE
Het is handig als mensen benoemen wat je zelf al ziet. Dat geeft je handvatten om te praten. Dat was het geval met The Long Tail. We hadden bij de VPRO zelf al gezien dat dankzij een groot 3VOOR12-concertarchief het publiek zich niet beperkte tot het luisteren van de toppers, maar in de verre breedte genoot. De top 10 van best beluisterde concerten was verantwoordelijk voor slechts 6% van het geheel. De top 1000 nam 60 procent voor zijn rekening. En daaronder zat dus ook nog een substantieele groep die individueel geen indrukwekkende aantallen haalde, maar collectief voor 40% van de luistercijfers zorgde.
Chris Anderson beschreef dat fenomeen treffend in zijn boek The Long Tail. Hij kwam met tal van voorbeelden die het belang van digitalisering en conservering van collecties onderstreepte. Vele kleintjes maken groot in een digitale wereld waar opslag en distributie goedkoop is geworden. Kies je niche en vul de long tail is sindsdien mijn adagium. Over die niches schreef Kevin Kelly de baanbrekende post 1000 True Fans.

Kevin Kelly - 1000 True Fans (Blogpost)
Chris Anderson - The Long Tail (Artikel / boek)

MOBILE
Toen mijn nu 14-jarige dochter geboren werd, liep ik met een semafoon op zak. Zo'n apparaat waarmee mijn vrouw me kon oppiepen als de bevalling was begonnen. Ik had in die tijd nog geen mobiel. Nu loopt de kleine zelf met een Android op zak en is ze altijd 'connected' met de wereld.
Het heeft lang geduurd voor de belofte van mobiel internet werd waargemaakt. Jarenlang hebben we gehoord dat volgend jaar het jaar van mobiel internet zou worden. Sinds de iPhone is die belofte eindelijk ingelost. De acceptatie heeft een vlucht genomen en de apps die zijn ontstaan hadden we met zijn allen niet kunnen bevroeden. Dat mijn iPhone nu mijn TomTom, mijn gitaartuner, mijn gameconsole en de toegang tot een oneindige muziekcollectie is, had ik 100 nummers geleden niet kunnen hopen.
Maar de ontwikkeling is nog maar net begonnen, laat de presentatie van Rudy de Waele en andere deskundigen laat zien.
Rudy de Waele e.a. - Mobile Trends 2020

FREEMIUM
What's the businessmodel? Dat is de vraag die je hoort als je op een Amerikaans congres rondwandelt. De eerste vraag die startups na hun pitch gesteld krijgen. Er wordt natuurlijk aan alle kanten geld verdiend met en op internet, maar met name mediabedrijven en publieksdiensten hebben het afgelopen decennium gezocht naar manieren om geld te verdienen.
Alles moest gratis zijn, was een idee. Zorg voor massa en de advertenties komen. Dat geldt zeker voor Google, maar bleek veel mediabedrijven niet gegegeven. Als reactie daarop is er nu een tendens om nieuws achter betaald slot en grendel te krijgen.
Dat gratis wel degelijk kan werken, liet Chris Anderson in zijn boek Free zien. Al doelde hij dan ook op een gratis basisversie van bijvoorbeeld software om mensen met een product kennis te laten maken om ze vervolgens bij tevredenheid naar betaald te upgraden. Kevin Kelly hield in Better Than Free een betoog waar mensen in de tijd van gratis en alles beschikbaar wél voor willen betalen.

Chris Anderson - Free! Why $0.00 Is The Future Of Business (Artikel / boek)
Kevin Kelly - Better Than Free (blogpost)

CLOUD
Zet de ontwikkelingen op een rij en het wordt nog eens duidelijk hoe hard de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media gaan. We nemen het al voor lief dat we altijd online zijn. We zitten te piepen en zuchten als Gmail even traag is, of een site een paar minuten onbereikbaar.
100 Emerce-nummers geleden was de computer nog het apparaat dat al je software en bijbehorende documenten herbergde. Inmiddels is de computer nog vrijwel slechts de toegang tot online data en diensten. We zijn altijd en overal online. Op computers draait steeds minder software en het opslaan van documenten speelt zich in ‘the cloud’ af’. Het is vervelend als mijn computer stuk is, maar ik kan even makkelijk mijn complete dataset via een andere computer benaderen. Werk gaat even makkelijk door. Wat gebeurt en kan er met data, dat is een belangrijke vraag voor de toekomst. En hoe kan ‘the cloud’ intelligent opereren. Dat zijn twee vragen die Google bezighouden. Het bedrijf dat ‘open’ hoog in het vaandel zegt te hebben, deelt zijn inzichten graag op internet.

 

Reader Comments (1)

mooie lijst. zou ook op ongeveer hetzelfde uitkomen. wel vind ik RSS een revolutionair onderdeel in het geheel. het maakte het web los van een webpagina.

het opdelen van data met beschrijvende elementen is de volgende stap. microformats zijn nodig en semantische informatie.

December 30, 2010 | Unregistered CommenterMarco Raaphorst

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>