Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
« Nooit meer met de mond vol tanden | Main | Een investeerder? Een zak met geld op pootjes? Een huwelijkskandidaat? »
Tuesday
Feb232010

Teambox: projectmanagement op zijn Twitters

Bijzonder hoe die rare service die vraagt of je in 140 karakters wil vertellen wat je aan het doen bent zo om zich heen gegrepen heeft. Het idee van Twitter - real time communicatie in korte bewoordingen - heeft om zich heen gegrepen en is zichtbaar in Facebook, Hyves en in tal van nieuwe diensten.

Zoals Teambox. Er bestaan tal van online diensten die projectmanagement proberen te faciliteren, maar die systemen voelen toch vaak als veel werk en stralen tijdrovendheid uit. Teambox probeert dat gevoel weg te nemen door de Twitter voor 'project collaboration' te maken.

Heeft potentie!

Reader Comments (1)

Ik heb gisteren samen met @VincentL en @DLieftink de Teambox opgezet voor een nieuw project. Ziet er goed en werkbaar uit. Handig werken met de 'tasks' die je aan een projectlid kunt koppelen. Daarnaast geeft de 'overview' pagina direct zicht op alle activiteiten, waardoor je snel kunt reageren en deelnemen aan de discussie. Ik zie projectcommunicatie via de Teambox helemaal zitten!

February 25, 2010 | Unregistered CommenterDanielle van Essen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>