Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
« Video van de dag, van het jaar? Wat motiveert mij, jou, ons? | Main | Bloghelden: We staan erbij, we kijken ernaar, maar we moeten het ook vastleggen! »
Thursday
May272010

Google Wave is te vroeg afgeschreven

 

Noot vooraf. Het bericht staat in de Wave hieronder. Zie je die niet. Dan moet Google daar nog aan werken, want niet alle browsertypen worden nog optimaal ondersteund. Safari geeft bijvoorbeeld nog wat kuren.

 

Reader Comments (4)

Hoi Erwin,

"Wij" kunnen de Wave niet zien omdat hij niet voor iedereen toegankelijk is. Dan krijg je alleen te zien "You're not a participant in this wave".
Zie deze uitleg bij Google voor de stappen waarmee je iedereen "alleen lezen" toegang kunt geven (of als je wil ook "wijzigen").

May 27, 2010 | Unregistered CommenterPIerre

@Pierre. Dank, stom! Aangepast

May 27, 2010 | Registered CommenterErwin Blom

Ik heb drie browsers op mijn telefoon. In Opera Mobile 10 zie ik geen wave-bericht. Ik zal hem zo ook even proberen in Opera Mobile, versie 9 en in de Internet Explorer van Windows Mobile 6.1.

May 28, 2010 | Unregistered CommenterJohan Lont

Waarom Google Wave geen succes is geworden, beantwoordt mijn scherm:
"Google Wave does not yet support embedding waves in Internet Explorer.
Please open this webpage in Google Chrome or Firefox to view the wave."
Als een groot deel van de gebruikers er niet in kan, dan wordt het nooit een succes.

May 28, 2010 | Unregistered CommenterHendrik-Jan de Wit

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>