Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
« Wat een leuk project! De Videowiki van Eboman | Main | Gamification van het onderwijs?! »
Sunday
Apr032011

Vraag van een leerling: "Wat kan ik niet met een iPad en een beetje motivatie thuis op de bank leren?"

Onder de titel Gamification van het onderwijs?! betoogde ik gisteren dat veel van de saaie droge kost van het onderwijs ook spelenderwijs als onderdeel van games bijgebracht zou kunnen worden. PimTT (Gymnasium 3) reageerde in de comments. Een reactie die een prominenter plek verdient. Omdat hij een fundamentele vraag over en aan het onderwijs stelt.

Helaas heb ik mijn interpetatie van Ken Robinson nog nooit uitgetypt. Maar dan nog. Waarom een topografie game. Wat is het nut? Alle topografie heb ik op mijn iPhone onder handbereik. Dat noemen ze Google Maps geloof ik...

Ik zelf zie daarom het nut van school op zich nauwelijks nog in. Voor mij gaat het meer om het papiertje en de interessante vakken die nog niet verweven zijn in ons alledaags doen (Engels, Aardrijkskunde). De vakken die je alleen op school leert en waar je later nog wel eens iets aan kan hebben maar geen online cursus voor gaat doen... Denk aan scheikunde, natuurkunde, Frans, Duits etc.

Het nut van school zoals het nu is, is al beperkt tot een minimum. Wat kan ik niet met een iPad en een beetje motivatie thuis op de bank leren?

PimTT

Reader Comments (22)

Volgens mij gaat het juist om de motivatie? Die is in je eentje als puber toch niet op te brengen? En bovendien: hoe voorkom je dat je als puber alleen maar in je eigen wereldje blijft ronddraaien?

April 3, 2011 | Unregistered CommenterFestina Lente

Ik snap je punt, maar wat doet het systeem nu om te motiveren? Wat doet het om aan te sluiten bij belevingswereld? Te weinig imho

April 3, 2011 | Registered CommenterErwin Blom

Pim TT is ongetwijfeld een leerling die het verschil maakt in de klas. Een leerling die graag wat fundamenteels hoort en die zijn docenten zou kunnen verbazen.

Hij is van alle tijden; hij zal steeds weer van zich laten horen. Hij heeft zijn intellectuele grenzen, die moet hij leren kennen en daar moet hij doorheen. Een iPad kan daarbij nuttig zijn, maar het is niet de Heilige Graal.

April 3, 2011 | Unregistered CommenterFrank van Dixhoorn

@frank Eens, deels, maar mijn vraag is uiteindelijk hoe kan het onderwijs aansluiten bij de belevingswereld en interesse en passie van een leerling en en passant zorgen dat basisvaardigheden aangeleerd en basiskennis kan worden bijgebracht. Of dat nu Pim is of de leerling die minder goed en zelfstandig is maar ook niet gemotiveerd wordt door huidige systeem.
Zoals gezegd, mijn kennis die van ouder en dus van de school die ik ken. Er zijn zeker uitzonderingen, maar als ik mijn eigen ervaring optel bij die van andere ouders en scholen dan is mijn ervaring dat de wereld van kennis en contact opdoen helemaal veranderd is en de wereld van de klas nog voelt als die van decennia geleden. Ik geloof niet dat die standaard methode de beste methode voor een ieder is. Beter op maat en beter aansluitend bij externe ontwikkelingen moet kunnen, is mijn punt.

April 3, 2011 | Registered CommenterErwin Blom

@Festina Lente

De motivatie om naar school te gaan? Het diploma, omdat je anders niet aan de bak komt.
Daarnaast op kortere termijn: de leerplichtambtenaar, de strafmiddagen, de boze directeuren etc. Allemaakl motivatie, maar ook de goede vorm?

Ik wil best iets leren als ik daar nu of later iets aan heb. Ik snap dat er een soort basiskennis moet zijn. Maar heb ik die niet ongeveer rond m'n 15de/16de, als ik een profiel moet kiezen en dus verder ga specialiseren. Weet ik dan niet al ongeveer wat ik wil?

Daarnaast: Waarom zijn de 'Iederwijs' scholen (scholen waar kinderen speldenderwijs leren) toegestaan? Omdat de denkwijze van dat systeem uitgaat van het feit dat uiteindelijk iedereen iets wil weten/leren. Al is het dan misschien niet het inwoneraantal van Tokyo, maar bijvoorbeeld hoe je een goede strip tekent over Tokyo.

@Frank van Dixhoorn

De iPad was in dit geval een metafoor. Om de vraag beter te stellen: Wat kan ik niet met een < mobile device > en een beetje motivatie < plaats > leren?

April 3, 2011 | Unregistered CommenterPimTT

Bij het lezen van de reactie van de leerling moest ik meteen denken aan het betoog van Jesse Schell in zijn beroemde gamepocalypse presentatie. Hij heeft het over de 'curiosity gap'. Het leren van kennis is niet meer effectief, alle kennis is instant aanwezig, je moet nieuwsgierigheid leren. Hoe PimTT dus het maximale uit zijn iPad haalt, en ook natuurlijk leert hoe hij het zelfgeleerde op waarde kan schatten.
Zie deze presentatie, en specifiek vanaf ongeveer 1:06.

Hoe dat moet is nog niet helemaal duidelijk, maar ik kan me wel voorstellen dat je via spelvormen waarin de uitkomsten niet zijn vastgelegd en wordt gestimuleerd te ontdekken een goede vorm zou kunnen zijn. Kars Alfrink heeft hier nog goede dingen over gepresenteerd laatst, de simulation fever.

April 4, 2011 | Unregistered CommenterIskander Smit

@Pim: ik snap je vraag, en het antwoord ligt voor de hand: je leert van echte mensen met echte eigenaardigheden en echte beperkingen, je leert als je met de mensen een willekeurig onderwerp aansnijdt. Je hebt daar een <mobile device> voor nodig waar je niet makkelijk over moet denken: je geest. Je bent een pionier, dat zul je moeten accepteren.

@Erwin: er valt een hoop te doen, en gelukkig gebeurt er ook al het een en ander. Het curriculum is aan herziening toe, denk ik. Mensen die er verstand van hebben zouden misschien moeten aangevenwat de basiskennis is op het gebied van programmeren. Ik ben daar heel benieuwd naar, en ik zie het graag gedifferentieerd naar vwo, havo en vmbo.
Persoonlijk denk ik dat we snel af moeten van het idee dat kennis die je op kunt zoeken daarom niet in je hoofd hoeft te zitten. Kennis is misschien wel sneller toegankelijk, maar toegankelijkheid is niet het interessantste. Kennis is altijd toegankelijk geweest, het gaat erom wat je met kennis doet.

April 4, 2011 | Unregistered CommenterFrank van Dixhoorn

@frank Mijn startpunt was niet dat je kennis niet hoeft te hebben, maar dat je kennis op een andere manier dan rijtjes uit je hoofd leren kunt opdoen. Als vraag ik me ook wel af wat het nut is van het leren van de hoofdstad van Paraguay als we toch met zijn allen weten dat je dat ook volgende week weer kwijt bent. Oftewel: wat doe je dan met die kennis? Niks!

April 4, 2011 | Registered CommenterErwin Blom

@frank
Hoi Frank, Ik denk niet dat we af moeten van de discussie over kennis. We zijn m.i. juist hard toe aan een discussie over de kennis die je paraat moet hebben (tafels lijken me handig omdat je anders helemaal niets meer uit je hoofd kunt uitrekenen, een ruw beeld van onze topografie in NL, en waar nog meer? hoofdlijnen van onze geschiedenis, etc.) en welke informatie je online kunt opzoeken.
Wat moet je uit je hoofd weten om te kunnen vinden wat je zoekt?
Er is wel degelijk heel veel veranderd in de toegankelijkheid tot informatie (van papieren rol naar codex/boek (van sequential naar random access!), van boek naar alles digitaal online), en dat heeft grote impact op de manier waarop je kennis opdoet (== informatie interpreteren en in context plaatsen volgens mij).
Zie http://www.youtube.com/watch?v=RpO8B1p3gGw voor het verhaal van William Rankin, erg interessant verhaal van deze prof. middeleeuwse literatuur over de ontwikkeling van het boek.
Jongeren knappen volgens mij juist af van het feit dat ze zaken uit hun hoofd moeten leren die ze sneller kunnen opzoeken dan ze het zich herinneren. Daardoor verliezen ze ook motivatie voor zaken die ze wel moeten leren imho (en een beetje gejat van sugata mitra ;-)
Mike

April 4, 2011 | Unregistered CommenterMichael

@ Michael: mijn handen jeuken voor een goede discussie over het curriculum, maar ik denk dat je altijd praat over mensen die erin slagen om zich bepaalde zaken eigen te maken. Je kunt dat "eigen maken" niet letterlijk genoeg nemen, wat mij betreft.

@ Erwin: in het onderwijs bestaat een hele rijke traditie van werkvormen, spelletjes en simulaties om je bepaalde kennis eigen te maken. Het kan al zo concreet als het woordjesleerprogramma WRTS of de rekengames voor het basisonderwijs, maar die moderne voorbeelden steken nog een beetje bleek af tegen de soms eeuwenoude technieken om je geheugen te trainen. Misschien mis ik iets, maar laat een groepje goede game designers en didactici eens samen knetteren over geheugentraining. Wie weet wat daaruit komt.

April 5, 2011 | Unregistered CommenterFrank van Dixhoorn

@frank
Eens, wanneer en waar voeren we die discussie ?-)

April 5, 2011 | Unregistered CommenterMichael

Een vriend rijdt dagelijks naar het werk met behulp van de TomTom. Op een dag valt het apparaat uit en verdwaalt hij. Welke kennis is dan nuttig? In de discussie over het onderwijs kom ik altijd onzinnige voorbeelden tegen, zoals die over de hoofdstad van Paraguay. Inderdaad hoe belangrijk is het dat te weten? Op een bbq in Australiƫ moesten we vele gasten uitleggen waar Nederland ligt; die kennis is daar kennelijk niet relevant. Daarnaast kunnen we stellen dat wie betaalt, bepaalt. Nederland moet een kenniseconomie worden en dus wordt het onderwijs zo ingericht dat democratisch gekozen regeringen hun doelstellingen bereiken (althans dat zouden we mogen verwachten). Dat individuele leerlingen daaraan in onze tijd geen boodschap hebben, zal niemand verwonderen. (En ook vele docenten hebben hun buik meer dan vol van wat ik gemakshalve maar het nuttigheidsdenken zal noemen: kennis is alleen zinvol als zij nuttig voor de samenleving is.) Een samenleving wordt echter overeind gehouden door goed onderwijs. De vraag blijft dan wat goed onderwijs is en vooral ook wat degenen die onderwijs hebben genoten daarmee doen. Motivatie is in dit verband inderdaad een belangrijk issue. Leerlingen die het in mijn lessen niet zagen zitten, nodigde ik uit een tijdje weg te blijven, totdat ze wisten wat ze wilden. Het record was twee maanden, maar iedereen kwam terug. Gemotiveerd. Oscar Wilde (als ik me niet vergis) zei al dat wij ons niet teveel van het onderwijs moeten voorstellen: het enige wat er gebeurt tussen het 12e en 18e jaar is dat leerlingen 6 jaar ouder worden. Ik stel voor dat we de leerplicht na het basisonderwijs afschaffen. Jongeren ontdekken tegenwoordig al heel snel dat zij willen leren en wat zij willen leren. Natuurlijk moeten we bereid zijn hen daarbij te helpen.

April 8, 2011 | Unregistered CommenterRem

Peter Senge: "Sharing knowledge is not about giving people something, or getting something from them. That is only valid for information sharing. Sharing knowledge occurs when people are genuinely interested in helping one another develop new capacities for action; it is about creating learning processes."

School is er imho niet alleen voor het stampen van feitjes. Basiskennis is belangrijk, ja. Hoe dichtbij of ver weg het internet ook is, je eigen hoofd draag je altijd mee. Ieder jaar extra dat leerlingen de tijd krijgen, is een jaar met extra basiskennis in de hersenen gegrift. En hoewel Asuncion misschien volgende week vergeten is, plopt het wel opeens tien jaar later op tijdens een pubquiz.

En daarmee komen we bij het volgende waar school ozo belangrijk voor is: Het leren in de maatschappij te staan en je daarin te handhaven. Het papiertje is hier een onderdeel van, omdat dit je helpt bij verdere specialisatie en vervolgens het vinden van een baan, waarmee je jezelf kan onderhouden en misschien uiteindelijk ook een gezin. Waar je je happy in voelt en daarmee niet alleen jezelf maar ook andere mensen blij kan maken.
Maar ook; wat vinden wij als "Nederlanders" nou belangrijk om te weten? Hoe gedraag je je ten opzichte van andere mensen met andere rollen (je klasgenoten, je vrienden, je docenten, je ouders, je liefdes) en andere gezagsposities (zij die "boven" je staan, naast je, of "onder" je).
Op school heb je de kans om uit te proberen, simpelweg omdat je in die tijd nog de ruimte krijgt van de mensen om je heen. Op school kan je ontdekken wie je bent, niet alleen je lichaam doorgaat vele veranderingen, je hersenen daarmee ook, je gedrag veranderd enorm in die 6 jaren (en meer). Op school kom je mensen tegen, die in hetzelfde schuitje zitten als jij, maar ook mensen die er als docent in gespecialiseerd zijn geraakt om te gaan met jouw veranderingen en je erbij te helpen, stimuleren, af te remmen.

Natuurlijk kan je heel veel kennis opdoen op je iPad of welk ander technologisch device dan ook, maar de kennis en vaardigheden die je leert op dit soort apparaten zijn zeker anders dan de kennis en vaardigheden die je opdoet in je interactie met mensen op school.

Ze zijn niet minder, ik pleit ook juist voor meer diversiteit in de middelen die gebruikt worden in het onderwijs, maar daarin zit m nou juist ook de clou. Met alleen technologie zal je er ook niet komen. Wat heb je aan een mobiel, als je geen vrienden hebt om te pingen? Wat heb je aan het web, als je niet weet wat de woorden zijn om te zoeken in het Nederlands, Engels, of Frans? Wat heb je aan kennis, als je niemand hebt om het mee te delen en samen tot ontwikkeling te komen?

April 13, 2011 | Unregistered CommenterNouska

Good!! pharmacy

August 19, 2011 | Unregistered Commenterpharmacy

Daarnaast op kortere termijn: de leerplichtambtenaar, de strafmiddagen, de boze directeuren etc. Allemaakl motivatie, maar ook de goede vorm?
xlpharmacy

October 21, 2011 | Unregistered CommenterNoob Brand

Ik zelf zie daarom het nut van school op zich nauwelijks nog in. Voor mij gaat het meer om het papiertje en de interessante vakken die nog niet verweven zijn in ons alledaagsGeneric Viagravoor meer diversiteit in de middelen die gebruikt worden in het onderwijs, maar daarin zit m nou juist ook de clou. Met alleen technologie zal je er ook niet komen.

November 18, 2011 | Unregistered Commenterrogelio

pharmacy junk-go spam to your own country, spammers
We wont be needing your fraud medicine wich wont help anyone then taking their money.

Hadden ze mij even in plaats van school zo een leuk apparaatje met internet kunnen geven,dan had ik 6 ellendige jaren school bespaard,en hadden ze ook 6 jaar aan lonen van leraren bespaard

Veel goedkoper

March 8, 2012 | Unregistered Commentergast

I think the natural and biological sources of vitamins and minerals are best compared with other packaging and plastic products. Always try to push things you need in your home. It is not only going to be cheaper, but it will be much more beneficial to your health and your family.

March 29, 2012 | Unregistered Commenterbuy ritalin online

This is great information, I appreciate the effort you have given this post.

March 30, 2012 | Unregistered Commentertubal reversal

Hi! This is my first visit to your blog! We are a team of volunteers and new initiatives in the same niche. Blog gave us useful information to work. You have done an amazing job!

April 30, 2012 | Unregistered Commenterorganic vitamins

I just got to this amazing site not long ago. I was actually captured with the piece of resources you have got here. Big thumbs up for making such wonderful blog page!

I'm still learning from you, but I'm trying to achieve my goals. I certainly enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the information coming. I loved it!

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>