Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
« Dol op YouTube | Main | Fast Moving Trends. Als je er iets aan hebt gehad, laat het weten! »
Thursday
Jan052012

Leren programmeren willen we allemaal, kennelijk ...

De gesignaleerde Doe Het Zelf trend geldt ook zeker voor onderwijs. Er zijn steeds meer mogelijkheden voor autodidacten om hun hart op te halen. En er zijn steeds betere methoden om online te leren. Ik berichtte hier al eerder over de Code Academy, een site waar je op speelse wijze bijvoorbeeld Javascript kunt leren. De initiatiefnemers lanceerden nog geen week geleden Code Year, een initiatief om aspirant programmeurs wekelijks van lesmateriaal te voorzien om de eerste stappen op het pad van programmeur te worden. En dat ze een gevoelige snaar raakten wisten ze al snel, de aanmeldingen stroomden binnen. Al meer dan 165.000 mensen hebben zich aangemeld. Leren programmeren willen we allemaal, kennelijk ....

Reader Comments (2)

Het mooie aan dit initiatief vind ik dat Code Academy je nu wat structureler helpt, ik ben er ooit begonnen maar heb de lessen nooit afgemaakt. Dit helpt goed voor mensen met iets minder discipline.

January 6, 2012 | Unregistered CommenterBram Wittendorp

Aanbieders van educatieve software proberen aansluiting te vinden bij ervaringen die jongeren vandaag de dag hebben met het internet. Het onderwijs stelt als eis dat deze softwareprogramma's een educatief karakter behouden. Hierin zit een discrepantie: het bouwen van een moderne website vereist diverse huishoudelijke taken welke in de praktijk worden uitgevoerd door specialisten.

'IT's schooltime' is een educatief softwareprogramma dat leerlingen in staat stelt om met javascript een volledig functionerende website te bouwen. Javascript is de meest voorkomende programmeertaal. Iedere moderne website maakt er gebruik van.

Met een eenvoudig webformulier kan een leerling zelf een eigen databasestructuur vastleggen. Hiermee kan de leerling zijn eigen type applicatie bepalen. 'IT's schooltime' is een cloudapplicatie wat wil zeggen dat u niets hoeft te installeren. Het enige dat u nodig heeft is een PC of tablet met een internetverbinding.

March 6, 2013 | Unregistered CommenterEmiel Vermeulen

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>