Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
Reacties
« We stappen het busje weer in | Main | Zonder ambitie kom je nergens ... »
Wednesday
Jun122013

Het grootste verschil tussen toen en nu; de kracht van instant feedback

Eind jaren zeventig bracht ik mijn eerste plaat uit met Eton Crop. Gisteren bracht mijn dochter Pip haar eerste album uit. De verschillen:

Wij

We namen nummers op in studio Plahadima in Limburg. We lieten 1.000 platen persen in België. Er ging een tijd overheen voor ze gemaakt waren. In een oude Eend haalden we weken later de singletjes op. Ons spaargeld was toen op. 

Maar wat moesten we verder? We probeerden onze muziek in de lokale voetbalkantine te verkopen, maar verder hadden we geen idee hoe de wereld kon gaan weten dat we er waren. Nou ja, opsturen naar Oor, dat snapten we nog wel, maar na weken wachten hadden we nog geen idee wat ze er daar van vonden.

Alles viel stil.

Zij

Alles is nu bijna real time, alles is nu bijna instant. Het produceren, het distribueren, de feedback.

Dinsdag bracht ze haar album uit via Bandcamp, alleen online te horen en downloaden dus. Maandag nam ze een nummer op het laatste moment zelfs nog een keer opnieuw op in Logic, een professionele studio in de laptop. Het releasemoment was op  dinsdag 16.15 uur bepaald, dan kwam ze namelijk uit school. En ze wist als je muziek uitbrengt moet je er zijn voor de reacties. Contact is belangrijk.

Wat toen gebeurde was mooi om te zien en meemaken. Want:

 

 • Ze zag realtime dat mensen gingen luisteren, aan het einde van de dag had ze 1500 plays. verslavend om naar de statistieken te kijken.
 • Ze kreeg middels die gedetailleerde statistieken al op de eerste dag een idee welke nummers meer beklijfden dan anderen.
 • Ze had mensen de kans gegeven geld te doneren en had aan het eind van de dag bijna 300 euro binnen. Ze zag de teller lopen. En had het geld onmiddellijk op haar rekening. 
 • Ze zag aan haar social media press release  dat 121 mensen haar aan het einde van de dag geliked hadden op Facebook en zo haar muziek onder de aandacht van hun vrienden brachten.
 • Ze kreeg realtime feedback van de luisteraar, van de hulde dat ze aan Alex Turner van de Arctic Monkeys deed denken tot de kritiek dat haar liedjes wel wat simpel zijn.

 

Ik betoog graag en vaak dat het mooie van internet de democratisering van media is. Natuurlijk, daar is dit een voorbeeld van. Met een laptop en een microfoon heeft ze haar album opgenomen, met Bandcamp heeft ze hem zelf uitgebracht en dankzij internet heeft ze een begin van een publiek gevonden.

Maar als ik dit zo meemaak en vergelijk met vroeger, zijn misschien nog wel 'bijzonderder' de ingrediënten realtime en instant. Dat je een minuut na release ziet dat mensen gaan luisteren, gaan betalen, gaan reageren, dat is uiteindelijk het grootste verschil.

En dat maakt het zo veel leuker ....

 

 

References (6)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.
 • Response
  Erwin Blom - Blog - Het grootste verschil tussen toen en nu; de kracht van instant feedback
 • Response
  Response: used corvette
  get the best classic cars for sale by owner classifieds around
 • Response
  So many people using your best write an essay online services. Many college students are using your assignment services and content services. So many writing tips provided your blog. I thank you very much this information.
 • Response
  We tried our music to convince in the regional soccer disco, however else we had no conjecture how to determined the planet experience that we were there. Well, carry it to Ear, which we figured absent furthermore, however later waiting weeks we had no archetype what they mind of it.
 • Response
  Response: Tag Heuer
 • Response

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>