Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
« Curator vernietigend over gemeente in kwestie MuzyQ | Main | We're putting the band back together! Eton Crop duikt weer op! »
Thursday
Jan302014

Optreden doe je zo! 5 lessen van The Rousers

Ik zal het nooit vergeten. Ik woonde in Nieuwkoop. Ik was als tiener geïnteresseerd in de wereld daarbuiten, maar die was ver weg. De radio bracht de wereld van de punk en muziek dichterbij in de vorm van John Peel, bladen als Oor en NME vertelden een ander deel van het verhaal dat ik van afstand meemaakte.

 

Af en toe kwam de buitenwereld ook bij ons langs. Zo traden The Rousers op in Beverly Hills, een 'dancing' waar in mijn beleving wel 1000 mensen in konden. Misschien waren het er maar 600, maar een grote zaal. The Rousers kwamen op in de tijd van de punk, hadden ook zeker die directheid en eenvoud, maar waren veel meer pop dan de meesten. Ze kwamen uit Noord-Holland. Ik had over ze gelezen, had van ze gehoord. En wilde ze dus zien, dit was de kans. 

 

Maar ja, wie kende die band verder in Nieuwkoop? Helemaal niemand. Er was 15 man publiek, personeel inbegrepen. Het recept voor een klein drama. Want de meeste bands laten zich in de misere van een lege of niet reagerende zaal meeslepen. In negatieve zin. Die hebben zelf van de weeromstuit ook geen zin meer. 

 

Hoe anders waren The Rousers. Ze kwamen op. Telden af. En gaven alles. Een optreden dat mijn leven heeft veranderd. Altijd als ik moet optreden denk ik aan The Rousers. Dat zal vrijdag (Eton Crop speelt op Grauzone in de Melkweg, komt allen) en zaterdag (Eton Crop en Pip Blom spelen in Pakhuis Wilhelmina, weest welkom!) niet anders zijn. Want wat heb ik van die band geleerd:
  1. Speel alsof je leven er vanaf hangt. Het publiek heeft voor je betaald. Dat is eervol. Geef ze alles terug wat je in je hebt.  
  2. Laat zien dat jij het naar je zin hebt. Als jij het naar je zin hebt, straalt dat over naar je publiek. En eindig je allebei met een goede avond.
  3. Juist als er weinig publiek is moet je extra geven. Er is niks zo makkelijk als een volle zaal voor je winnen. Daar zijn altijd mensen die beginnen met juichen en dansen en de rest meenemen. In een lege zaal is dat veel moeilijker. Mensen zijn dan terughoudend. Geef ze dus extra. En denk altijd: ook al is er vijf man publiek, ook die mensen hebben betaald en recht op een mooie avond. Daarbij: zij kunnen hun goede avond doorvertellen. (Alleen Oasis hoeft zich niet aan 1 tm 3 te houden ;-)
  4. Fouten zijn niet erg, maar doe alsof ze de bedoeling waren. Artiesten die elkaar vertwijfeld gaan staan aankijken, dat is dodelijk. Dus ook al worden er fouten gemaakt, doe alsof ze de bedoeling waren! Of gebruik ze in je set. Sinds de P.A. uitviel bij een concert in de Tagrijn, hebben wij een acoustische punktoegift erin gehouden.
  5. Altijd gelijk eindigen! Dit is eigenlijk een regel van The Ramones, maar The Rousers zullen hem vast ook gehanteerd hebben: altijd gelijk beginnen en gelijk eindigen. Strak is belangrijk! 

Aan 4 van de 5 lessen gaan we ons dit weekeinde zeker houden ;-) 

NAGEKOMEN BERICHT
Zo was het in de Melkweg!

References (9)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (4)

A Beautiful Collection for Happy Mother's Day 2016 Images, Messages, Wishes, Quotes, SMS, Poems, Greetings Cards for Mom and Grandma. You can share with her and express your love to her. Wish You A Very Happy Mother's Day 2016 Mom, Grandma, Aunt.

April 28, 2016 | Unregistered CommenterMothers Day

Happy mothers day 2017
Happy mothers day 2017 is celebrated on the second Sunday of May every year, so the 2017 edition of it will take place on May 14.

Happy Mothers Day 2017 Quotes

Best Happy Mothers Day 2017 Quotes in english for the celebration of this year Mothers day. Just select any of the Quotes from our collection.A mother is a person who, seeing there are only four pieces of pie for five people, promptly announces she never did care for pie. – Tenneva Jordan

mother's day gifts 2017
Great mother's day gifts 2017

April 8, 2017 | Unregistered CommenterMothers Day 2017

Drawing Tips is outlined because the action of constructing marks on any surface

with any mark-making material. it's clear, by this definition, that anyone will

draw. If you'll write your name, well then- you'll draw. currently that we've

established that, we tend to all apprehend that a number of North
https://proartstips.wordpress.com/

drawing tablet


g raphics tablet


American country will draw higher than others. changing into practiced at drawing

needs many factors returning along. a number of these factors embody need,

instruction, practice, time, and additional observe. i made a decision to place

along this list of fast tips about drawing so you'll instantly see leads to your

drawing skills. This list of tips about drawing isn't a "catch all" formula for

drawing. they're strictly just a few tips that I actually have picked up on the

means that have helped American state in my drawing Tips .

June 7, 2017 | Unregistered CommenterDrawing Tips

amazing article, I want to add a little something on mothers day so Mothers Day Wishes

April 8, 2018 | Unregistered CommenterMothers Day Wishes

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>