Navigation
Twitter
Flickr
Twittercounter
Reacties
« We're putting the band back together! Peelie, thanx! | Main | Optreden doe je zo! 5 lessen van The Rousers »
Saturday
May242014

Curator vernietigend over gemeente in kwestie MuzyQ

Eerst even een persoonlijk bericht. Daarna door naar de vernietigende woorden van de curator ...

De afgelopen jaren heb ik in een bouwput gewerkt. Muziekmakerscentrum MuzyQ was af en opgeleverd, maar aan het omliggende gebied dat in de oorspronkelijke plannen al voor MuzyQ af had moeten zijn, moest nog begonnen worden. En dus was het gebied de afgelopen jaren slecht bereikbaar, konden gasten hun auto niet parkeren en kon er gewerkt worden door wie geen moeite had met het geluid van heimachines. Is het gek dat in zo’n omgeving de omzet tegenvalt en de bezettingsgraad lager is dan verwacht? Nee, natuurlijk. De omstandigheden speelden hier een grote rol in.  

Maar zelfs ondanks die omstandigheden zat de groei in MuzyQ. Zag je het aantal bezoekers en gebruikers toenemen en voelde je de goede sfeer van een pand waar creatieve mensen van vroeg tot laat zijn om mooie muziek, mooie programma’s, mooie voorstellingen te maken. Wie er geweest is, kan dat beamen.

Nu Oostpoort is opgeleverd is de omgeving eigenlijk zoals ie jaren geleden bij oplevering van MuzyQ al had moeten zijn. En nam de omzet zienderogen toe. Werd er geen verlies meer geleden, maar geld verdiend. Op het moment dat MuzyQ zijn slechte periode door was met verklaarbare oorzaak, vond de gemeente het genoeg en liet ze MuzyQ failliet verklaren. Om er straks andere ondernemers in te laten stappen die met schone lei en vliegende start kunnen laten beginnen. De originele ondernemers met kater en persoonlijke schulden achterlatend.

Als ik naar MuzyQ kijk, zie ik dat ondernemers en hun medewerkers (!) in moeilijke omstandigheden slechte resultaten hebben omgebogen in hoopgevende. Groot respect daarvoor. En zie ik een levendige culturele omgeving die het afgelopen jaar alsmaar voller en bruisender werd. En zie ik een gemeente die dat niet meer wilde zien en koste wat het koste van de oude krachten afwilde. En het iedere week afwachten is of MuzyQ volgende week nog open is. 

Als ik vind dat de gemeente meer dan twijfelachtig met MuzyQ is omgegaan, kun je dat afdoen als loyaliteit van een tevreden gebruiker. Maar lees dan de bevindingen van de curator die gisteren werden gepubliceerd. Het beeld van een ronduit tegenwerkende en totaal niet transparante overheid is overduidelijk.

Ondanks de omstandigheid dat de curator herhaaldelijk bij de gemeente heeft aangedrongen op het betrachten van openheid en transparantie weigert de gemeente dat. De curator acht dat niet alleen onbegrijpelijk maar voorts onacceptabel aangezien de curator daarmee gehinderd wordt in zijn onderzoek naar de toedracht en oorzaken van het faillissement.

 ---------

De curator is ondanks herhaald verzoek aan de Gemeente niet geïnformeerd over de aard en inhoud van de gemaakte afspraken en kan voorshands dus niet uitsluiten dat ….

 ---------

De curator onderzoekt een doorstart van de horeca-activiteiten. In dat verband is opdracht verleend aan een horecamakelaar. De curator wordt door zowel de Gemeente als de vermeende nieuwe huurder van het muziekmakerscentrum gehinderd in zijn pogingen een maximale boedelopbrengst te realiseren.

 ---------

De Gemeente heeft op voorhand, derhalve zonder dat überhaupt enige kandidaat huurder bekend was, expliciet aan de curator te kennen gegeven dat zij zich zal verzetten tegen een indeplaatsstelling. Ook is de Gemeente nalatig in het verstrekken van informatie aan de curator, terwijl de Gemeente jegens geïnteresseerde kandidaten een duidelijk ontmoedigingsbeleid voert. Van verschillende partijen heeft de curator de terugkoppeling gekregen dat zij hun initiële interesse niet zullen concretiseren aangezien de Gemeente heeft laten weten dat zij  betrokkenheid van de betreffende partij bij het muziekmakerscentrum niet op prijs stelt.

 ---------

Lees het complete verhaal van de curator: 

http://www.fortadvocaten.nl/muziekmakerscentrum-amsterdam-exploitatie-b-v/

References (48)

References allow you to track sources for this article, as well as articles that were written in response to this article.

Reader Comments (5)

العاب فلاش دادي

June 20, 2016 | Unregistered Commenterالعاب

GREAT POST THANKS.
العاب مصارعه

September 4, 2016 | Unregistered Commenterالعاب مصارعه

Hello, My Name is Teddy Deleon and I work at The Web Squad in Las Vegas as an SEO.

I Have been churning out content like a mad man. I do heavy research and am in the SEO trenches.

I have this article that I wrote similar to one you have linked to: http://www.seoisnotdead.com

If you can I would really appreciate you giving me link back to my content:

http://www.thewebsquad.com/seo-is-dead/
or

http://www.thewebsquad.com/seo-for-beginners/

If in the future you ever need some content written ( I am a great content writer!! Any subject I'll research and write) or some SEO stuff done I'll do it for free. I have several tools and can crank out something for you I'm sure.

September 13, 2016 | Unregistered CommenterTeddy Deleon

http injector free download HTTP injector apk in this post which is specifically design for our target android lovers.

March 22, 2018 | Unregistered CommenterSofia Hanlon

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>