Curator vernietigend over gemeente in kwestie MuzyQ
Saturday, May 24, 2014 at 9:10AM
Erwin Blom

Eerst even een persoonlijk bericht. Daarna door naar de vernietigende woorden van de curator ...

De afgelopen jaren heb ik in een bouwput gewerkt. Muziekmakerscentrum MuzyQ was af en opgeleverd, maar aan het omliggende gebied dat in de oorspronkelijke plannen al voor MuzyQ af had moeten zijn, moest nog begonnen worden. En dus was het gebied de afgelopen jaren slecht bereikbaar, konden gasten hun auto niet parkeren en kon er gewerkt worden door wie geen moeite had met het geluid van heimachines. Is het gek dat in zo’n omgeving de omzet tegenvalt en de bezettingsgraad lager is dan verwacht? Nee, natuurlijk. De omstandigheden speelden hier een grote rol in.  

Maar zelfs ondanks die omstandigheden zat de groei in MuzyQ. Zag je het aantal bezoekers en gebruikers toenemen en voelde je de goede sfeer van een pand waar creatieve mensen van vroeg tot laat zijn om mooie muziek, mooie programma’s, mooie voorstellingen te maken. Wie er geweest is, kan dat beamen.

Nu Oostpoort is opgeleverd is de omgeving eigenlijk zoals ie jaren geleden bij oplevering van MuzyQ al had moeten zijn. En nam de omzet zienderogen toe. Werd er geen verlies meer geleden, maar geld verdiend. Op het moment dat MuzyQ zijn slechte periode door was met verklaarbare oorzaak, vond de gemeente het genoeg en liet ze MuzyQ failliet verklaren. Om er straks andere ondernemers in te laten stappen die met schone lei en vliegende start kunnen laten beginnen. De originele ondernemers met kater en persoonlijke schulden achterlatend.

Als ik naar MuzyQ kijk, zie ik dat ondernemers en hun medewerkers (!) in moeilijke omstandigheden slechte resultaten hebben omgebogen in hoopgevende. Groot respect daarvoor. En zie ik een levendige culturele omgeving die het afgelopen jaar alsmaar voller en bruisender werd. En zie ik een gemeente die dat niet meer wilde zien en koste wat het koste van de oude krachten afwilde. En het iedere week afwachten is of MuzyQ volgende week nog open is. 

Als ik vind dat de gemeente meer dan twijfelachtig met MuzyQ is omgegaan, kun je dat afdoen als loyaliteit van een tevreden gebruiker. Maar lees dan de bevindingen van de curator die gisteren werden gepubliceerd. Het beeld van een ronduit tegenwerkende en totaal niet transparante overheid is overduidelijk.

Ondanks de omstandigheid dat de curator herhaaldelijk bij de gemeente heeft aangedrongen op het betrachten van openheid en transparantie weigert de gemeente dat. De curator acht dat niet alleen onbegrijpelijk maar voorts onacceptabel aangezien de curator daarmee gehinderd wordt in zijn onderzoek naar de toedracht en oorzaken van het faillissement.

 ---------

De curator is ondanks herhaald verzoek aan de Gemeente niet geïnformeerd over de aard en inhoud van de gemaakte afspraken en kan voorshands dus niet uitsluiten dat ….

 ---------

De curator onderzoekt een doorstart van de horeca-activiteiten. In dat verband is opdracht verleend aan een horecamakelaar. De curator wordt door zowel de Gemeente als de vermeende nieuwe huurder van het muziekmakerscentrum gehinderd in zijn pogingen een maximale boedelopbrengst te realiseren.

 ---------

De Gemeente heeft op voorhand, derhalve zonder dat überhaupt enige kandidaat huurder bekend was, expliciet aan de curator te kennen gegeven dat zij zich zal verzetten tegen een indeplaatsstelling. Ook is de Gemeente nalatig in het verstrekken van informatie aan de curator, terwijl de Gemeente jegens geïnteresseerde kandidaten een duidelijk ontmoedigingsbeleid voert. Van verschillende partijen heeft de curator de terugkoppeling gekregen dat zij hun initiële interesse niet zullen concretiseren aangezien de Gemeente heeft laten weten dat zij  betrokkenheid van de betreffende partij bij het muziekmakerscentrum niet op prijs stelt.

 ---------

Lees het complete verhaal van de curator: 

http://www.fortadvocaten.nl/muziekmakerscentrum-amsterdam-exploitatie-b-v/

Article originally appeared on Erwin Blom (http://www.erwinblom.nl/).
See website for complete article licensing information.